Tajemnice Przeszłości: Odkryj Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Archeologiczny Gród na Ostrowie Lednickim

Dane kontaktowe

adres:Dziekanowice 34, 62-261 Lednogóra

Wstęp: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, będące istotną częścią historycznego Szlaku Piastowskiego, stanowi wyjątkowe miejsce, zlokalizowane na malowniczej Wyspie Jeziora Lednica, blisko Gniezna. Muzeum to przenosi odwiedzających w czasy wczesnej Polski Piastowskiej, prezentując bogactwo kultury i historii tego okresu.

Ostrów Lednicki, kluczowy punkt początków polskiej państwowości, leży w sercu Lednickiego Parku Krajobrazowego w Wielkopolsce, otoczony wodami Jeziora Lednica. To tutaj, w obrębie rezerwatu archeologicznego, zwieńczonego rezerwatem archeologicznym gród wczesnopiastowski, mieszczą się pozostałości osady wczesnopiastowskiego, datowane na X wiek. Muzeum, przy pomocy swoich oddziałów rozlokowanych w różnych lokalizacjach takich jak m.in. archeologiczny gród wczesnopiastowski w Gieczu, eksponuje nie tylko relikty warowni piastów z początku średniowiecza, ale także bogatą kolekcję przedmiotów archeologicznych, etnograficznych, a także artystycznych i historycznych.

Założone w 1969 roku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przekształcono z pierwotnego Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Lednickim. Jego działalność jest integralnie związana z ochroną i promocją dziedzictwa piastów, a także z edukacją historyczną i kulturową. Jako wielooddziałowe muzeum, obejmuje również takie lokalizacje jak Gród w Grzybowie koło Wrześni, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, a także Gród wczesnopiastowski w Gieczu, wnosząc znaczący wkład w badania i zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Ostrów Lednicki: Serce Polskiej Historii 

Ostrów Lednicki, leżący na Wyspie Jeziora Lednica, jest jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Miejsce to, odgrywające kluczową rolę w początkach państwa polskiego, przyciąga uwagę zarówno historyków, jak i turystów zainteresowanych wystawą stałą prezentującą początki państwa i archeologiczna warownia wczesnopiastowski. Ostrów był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, co czyni go nieodłącznym elementem polskiego dziedzictwa narodowego.

Znajdujące się na nim relikty fortecy, w tym imponujący gród piastów z okazałym, murowanym pałacem oraz kościołem grodowym, są cennymi świadkami wczesnośredniowiecznej architektury i potęgi ówczesnych władców. Archeologiczne wykopaliska na Ostrowie Lednickim, prowadzone od XIX wieku, ujawniły nie tylko relikty budowli z okresu Mieszka I i Bolesława Chrobrego, ale także szereg innych przedmiotów o wielkiej wartości historycznej. Te znaleziska umożliwiają głębsze zrozumienie i docenienie roli Ostrowa Lednickiego w kształtowaniu się polskiej państwowości.

Skarby Wczesnośredniowieczne: Gród Piastowski i Jego Relikty 

Archeologiczny gród wczesnopiastowski na Ostrowie Lednickim, będący sercem muzealnej ekspozycji, to jeden z najcenniejszych zabytków wczesnego średniowiecza w Polsce. Pozostałości piastowskiego grodu, w tym rezydencji Mieszka I oraz kaplicy i kościoła, otoczone są imponującymi wałami obronnymi. Relikty te świadczą o rozwiniętej strukturze państwowej, która kształtowała się już w X wieku.

 

Na uwagę zasługuje palatium – kamienna budowla wzniesiona przez Mieszka I, której ruiny do dzisiaj fascynują zwiedzających na wystawie stałej muzeum początków państwa polskiego. Archeologiczne odkrycia, w tym misy basenów chrzcielnych, pozwalają zrekonstruować wygląd tego ważnego centrum władzy i kultury. Ponadto, systematyczne badania podwodne wokół wyspy przynoszą nowe odkrycia, w tym relikty drewnianych mostów, które w przeszłości łączyły Ostrów z lądem. Każdy z tych elementów tworzy niepowtarzalny obraz wczesnośredniowiecznej potęgi warowni piastowskich, stanowiąc nieocenione źródło wiedzy o historii Polski.

Mały Skansen i Archeologiczne Odkrycia 

Część muzealna położona na brzegu Jeziora Lednica, znana jako Mały Skansen, stanowi istotny element Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tutaj odwiedzający mogą zobaczyć rekonstrukcję życia wsi wielkopolskiej, co umożliwia lepsze zrozumienie codziennego życia ludności żyjącej w okolicach grodów piastowskich. Skansen prezentuje tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, w tym pracownię tkacką, gdzie tworzone są wyjątkowe dzieła, dostępne jako pamiątki z wizyty.

Skansen, wraz z przylegającymi terenami archeologicznymi, odgrywa ważną rolę w odkrywaniu i zachowywaniu historii wczesnośredniowiecznej Polski. Badania archeologiczne prowadzone w tej okolicy przynoszą ciągle nowe, fascynujące znaleziska, w tym relikty hutniczych dymarek czy średniowiecznych cmentarzy, co pozwala na głębsze zrozumienie historii i kultury regionu.

Edukacja i Działalność Wydawnicza Muzeum 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w ramach swojej misji edukacyjnej, oferuje szeroki zakres działań, mających na celu przybliżenie odwiedzającym historii Polski Piastowskiej. Organizowane są tu zajęcia edukacyjne, warsztaty, gry terenowe oraz wykłady, które przyciągają zarówno grupy szkolne, jak i indywidualnych turystów. Muzeum angażuje się również w akcje społeczne i weekendowe, a także w organizację imprez plenerowych, takich jak Lednicka Noc Kupały czy Turniej Wojów w Grzybowie, przyciągając tym samym tysiące uczestników.

Ponadto, Muzeum prowadzi działalność wydawniczą, publikując recenzowane czasopismo naukowe "Studia Lednickie". Seria ta prezentuje wyniki badań interdyscyplinarnych z zakresu historii, archeologii, etnografii i innych dziedzin, dostarczając cennych informacji o historii i kulturze Polski Piastów, a także jej związków z kulturą europejską.

Zakończenie: Wpływ Muzeum na Wielkopolskę i Polskę 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, zlokalizowane na historycznym Ostrowie Lednickim, nie tylko chroni i prezentuje kluczowe aspekty dziedzictwa narodowego Polski, ale również znacząco przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu Wielkopolski oraz całego kraju. Jako instytucja kultury, muzeum służy jako most łączący przeszłość z przyszłością, inspirując do dalszego odkrywania i doceniania bogatej historii Polski Piastowskiej. Jego rola w edukacji, badaniach i promocji kultury jest nieoceniona, umacniając tożsamość narodową i wzbogacając wiedzę o naszym wspólnym dziedzictwie.