Obszary chronione, rezerwaty

Białowieski Park Narodowy – Ostoja Żubrów

Białowieski Park Narodowy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest ostatnim fragmentem pierwotnej Puszczy Białowieskiej. To unikatowe miejsce, gdzie można spotkać wolno żyjące żubry, jest domem dla bogatej fauny i flory, w tym starych, majestatycznych drzew. Park oferuje szlaki edukacyjne i ścieżki przyrodnicze, pozwalające bliżej poznać ten unikalny ekosystem.

Tatrzański Park Narodowy – Królestwo Górskiej Przyrody

Tatrzański Park Narodowy, obejmujący polską część Tatr, jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Jest to miejsce o niezwykłej różnorodności biologicznej, z wieloma endemicznymi gatunkami roślin i zwierząt. Park oferuje liczne szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze doliny, górskie jeziora i wysokie szczyty.

Słowiński Park Narodowy – Park Ruchomych Wydm

Słowiński Park Narodowy, położony na wybrzeżu Bałtyku, jest znany z unikalnych ruchomych wydm, które tworzą pustynnopodobny krajobraz. Park jest również domem dla wielu gatunków ptaków i bogatej roślinności. Słowiński Park Narodowy oferuje szlaki piesze i rowerowe, z których można podziwiać piękno bałtyckiego wybrzeża oraz jeziora przybrzeżne.

Park Narodowy Bory Tucholskie – Kraina Jezior i Lasów

Park Narodowy Bory Tucholskie, położony w jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce, jest miejscem, gdzie dominują starodrzewy sosnowe, liczne jeziora i rzeki. Park jest rajem dla miłośników przyrody, oferującym doskonałe warunki do obserwacji ptaków, wędrówek pieszych i kajakarstwa.

Rezerwat przyrody Łężczok – Raj dla Ornitolodzy

Rezerwat przyrody Łężczok, położony nad Wisłą, jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce dla obserwacji ptaków. Ten rezerwat jest domem dla wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych, a także stanowi ważny punkt na trasie ich migracji. Ścieżki edukacyjne i punkty widokowe pozwalają odwiedzającym na bliskie spotkanie z bogactwem ptasiej fauny tego obszaru.